GRK 2245: Basic course in Condition Monitoring

Город Страна Ссылка Дата
Strängnäs Sweden Taught in Swedish November 7-8, 2022

Grundkurs Tillståndskontroll

Denna grundkurs i konditionsmätning vänder sig till användare av instrumentsystemet Leonova™. Ingen tidigare erfarenhet är nödvändig. Kursen omfattar genomgång av SPM®-metoden och vibrationsmätning enligt ISO-norm samt teori och praktiska övningar. Efter genomgången kurs har du grundläggande teoretiska kunskaper för att utvärdera enklare maskiner enligt ISO-norm samt kunna identifiera lagerfel med SPM HD® eller HD ENV®. Du har också fått lära dig de grundläggande funktionerna om programmet Condmaster® så att du kan skapa mätpunkter, lägga upp mätronder och kommunicera med instrumentet. Du kommer att behärska instrumentet tack vare praktiska mätövningar.

Fokus för utbildningen ligger på att skapa mätpunkter i Condmaster® samt hur man praktiskt mäter med Leonova™ instrumentet.

Kurslängd

2 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

Sista anmälningsdatum är fyra veckor innan kursstart.

Om du önskar vår hjälp att reservera hotellrum, meddela oss minst fyra veckor innan kursstart. Du bokar sedan ditt hotellrum själv senast en vecka innan kursen startar. I samband med bokningen, ange vilken kurs ni ska gå hos SPM Academy. Information om hotell etc. anges i offert och välkomstbrev.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

----------------------------------------------------------------------------

This basic course in condition monitoring is held in Swedish.

This is a basic course in shock pulse- and vibration measurement intended for users of the instrument system Leonova™. No previous experience is necessary. The course includes an overview of the SPM®-method and vibration measurement according to ISO standard, as well as identify bearing defects with the SPM HD® and HD ENV® techniques.

After completing the course, you will have the basic skills to be able to evaluate simple applications. You have also learned the basic functions of the software program Condmaster®, so that you can create measuring points, set up measuring rounds and communicate with the instrument. You will also master the instrument thanks to the practical measurement exercises.

The focus for this training is creating measuring points in Condmaster® and practical use of the Leonova™ instrument.

Duration

2 days

Price and booking information

For a quotation, contact us at academy@spminstrument.se.

Registration deadline is four weeks before the course starts.

If you want our help to reserve a hotel room, let us know at least four weeks before the course starts. You then confirm your hotel room reservation yourself no later than one week before the course starts. In conjunction with your booking, state which SPM Academy course you are taking. Information about hotels etc., is stated in the quotation and welcome letter.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled. Price changes may occur.